Nettbutikk

Sikkerhet

Ta sikkerheten alvorlig, be om reolkontroll og sertifisering idag!

Kunnskap og forståelse er kjernen i alt sikkerhetsarbeid!

Har du og dine medarbeidere noe å lære med hensyn til

  • Hvilken retningslinjer gjelder? Lover, forskrifter
  • Kontroll og ettersyn. Hvor ofte? – Hvorfor og hva skal den omfatte?
  • Hvilken skade forekommer? Konsekvenser?
  • Hvilken tiltak skal iverksettes
  • Informasjonsskilt. Hvilken informasjon skal finnes? Hvordan man leser belastningstabeller, leverandørinformasjon om overlast, ansvar, kursin osv.

 

Lager Systemer AS har sertifisert personell til å gjennomgå ditt lager for å avdekke eventuelle feil og mangler. Vi bruker Norsk Standard INSTA 250/251/252 og Europeiske FEM 10.2.02 standard.

Det er eier og bruker av reolsystemene som har ansvar for at driften skjer i henhold til brukermanualer og at vedlikehold utføres løpende.