Nettbutikk

Montasje og Sikkerhet

Reolbørsen AS tilbyr montasje av alle produktene våre over hele landet.

Montørene er spesialister på lagerinnredning og har erfaring enten det er nytt eller ombygging av et lager. Har din bedrift flytteplaner er vi også en naturlig samtalepartner – vi har flyttet mange lager gjennom de siste 35 årene.

Service og vedlikehold er etter hvert også blitt mye mer fokus på – vi utfører en mengde service og vedlikeholdskontrakter i løpet av et år.

Vi utfører landsdekkende montasje av:

  • Lagerinnredning i alle mulige varianter.
  • Mesaniner.
  • Lagerautomater.
  • Trelastreoler (byggevarebransjen).
  • Butikkinnredning.

Sikkerhet

Ta sikkerheten alvorlig, be om reolkontroll og sertifisering idag!

Kunnskap og forståelse er kjernen i alt sikkerhetsarbeid!

Har du og dine medarbeidere noe å lære med hensyn til

  • Hvilken retningslinjer gjelder? Lover, forskrifter
  • Kontroll og ettersyn. Hvor ofte? – Hvorfor og hva skal den omfatte?
  • Hvilken skade forekommer? Konsekvenser?
  • Hvilken tiltak skal iverksettes
  • Informasjonsskilt. Hvilken informasjon skal finnes? Hvordan man leser belastningstabeller, leverandør-informasjon om overlast, ansvar osv.

Reolbørsen AS har sertifisert personell til å gjennomgå ditt lager for å avdekke eventuelle feil og mangler. Vi bruker Norsk Standard – NS-EN 15635:2008, tidligere som Norsk Standard INSTA 250/251/252.

Det er eier og bruker av reolsystemene som har ansvar for at driften skjer i henhold til brukermanualer og at vedlikehold utføres løpende.